Support
Topmulti
02-467-5353,063-373-4722 , 063-373-4723
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ(Planographic printing)

วันที่: 07-02-2017view 2165reply 0

"การพิมพ์แม่พิมพ์พื้นราบ"

    การพิมพ์ออฟเซต (Offset Lithography) หรือการพิมพ์พื้นราบ (Planographic printing) เป็นหนึ่งในกลุ่มการพิมพ์ดั้งเดิมหรือ conventional printing ซึ่งถูกพัฒนาและใช้มานานแล้วถึง 200 ปี การพิมพ์พื้นราบหรือการพิมพ์ออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์ที่ถูกพัฒนามาจากระบบการพิมพ์หิน โดย Alois Senefelder ในปี ค.ศ.1796

     ทุกๆระบบการพิมพ์มีหลักการที่แตกต่างกันไป โดยหลักการของการพิมพ์ออฟเซต คือ การแยกส่วนที่เป็นภาพ และ ส่วนที่ไม่ใช่ภาพ บนแม่พิมพ์พื้นราบ โดยส่วนที่เป็นภาพจะรับหมึก ในขณะที่ส่วนที่ไม่ใช่ภาพจะรับน้ำ แล้วผ่านส่งตัวกลางหรือไม่ก็ได้ เพื่อไปยังกระดาษที่จะใช้ในการพิมพ์หรือวัสดุการพิมพ์อื่นๆ 

      สิ่งที่สำคัญสำหรับการพิมพ์ออฟเซตคือ การให้ ชั้นฟิล์มของน้ำไม่เข้าไปในบริเวณส่วนที่เป็นภาพที่มีหมึกอยู่ทั้งขอบและภายใน น้ำจะต้องระเหยทันบนตัวกลางก่อนที่จะไปถึงวัสดุสิ่งพิมพ์ หรือ กระดาษ ไม่เช่นนั้น น้ำจะสามารถทำให้กระดาษขยายตัวได้

    ระบบการพิมพ์ออฟเซตสามารถผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด เช่น การพิมพ์งานหนังสือ วารสาร นิตยสาร โบรชัวร์ โปสเตอร์ แผ่นพับบบฟอร์มธุรกิจ บรรจุภัณฑ์และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  โดยเหตุผลหลักๆที่ระบบการพิมพ์ออฟเซตเหมาะสำหรับ คือ "ต้องการพิมพ์จำนวนมาก ต้นทุนประหยัด ให้คุณภาพที่สูงและคงที่" เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ

 ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ซึ่ง มีการนำเทคโนโลยี  Computer-to-Plate มาใช้ แทนการสร้างภาพบนฟิล์ม และทำให้ระบบการพิมพ์ควบคุมคุณภาพได้ง่ายขั้นและใช้ระยะเวลาในการผลิตเร็วขึ้น

 

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ขอบคุณข้อมูลจาก

 

หนังสือ เทคโนโลยีการพิมพ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หาญสืบสาญ

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 22-09-2021

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ทุกประเภทในราคาย่อมเยาว์ บริการถูกใจและรวดเร็ว สิ่งพิมพ์คุณภาพดี ส่งสินค้าตรงเวลา