Support
Topmulti
02-467-5353,063-373-4722 , 063-373-4723
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วันครูแห่งชาติ2560 (Repost)

วันที่: 16-01-2017view 594reply 0

 วันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี ศิษย์หลายๆคนคงได้เห็นความสำคัญของวันนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากวันนี้เป็นวันครูแห่งชาติ ทางโรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์จึงขอนำบทความวันครูมาฝากกัน

วันครูแห่งชาติ

ครู คือ ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ หรือ ผู้ที่สั่งสอน ครูไม่ได้หมายถึงคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนมีอาชีพเป็นครูเท่านั้น พ่อและแม่ยังถือว่าเป็นครูคนแรกของเราอีกด้วย เพราะท่านได้เลี้ยงดูเีรา สั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กจนเติบโต ครูสอนเราให้มีความรู้ นับว่าเป็นผู้ให้ชีวิตและความรัก ดังนั้นครูจึงนับว่าเป็นปูชนียบุคคลสำคัญอย่างมากคนหนึ่ง

ประวัติความเป็นมาของวันครู

ประเทศไทยมีการจัดให้มีวันครูขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 มีการสืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ.2488 โดยมีการระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา สภานี้มีหน้าที่เรื่องของสถาบันวิชาชีพครูและให้คุณครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้ความเห็นทางนโยบายการศึกษา ควบคุมวินัยและจรรยาของครู รักษาผลประโยชน์ สงเสริมฐานะครู

คุรุสภาจะมีการจัดประชุมสามัญประจำปีในทุกๆปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูทั่วประเทศได้ชี้แจงผลงานในปีที่ผ่านมา และถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาใช้หอประชุมคุรุสภา

เมื่อปี พ.ศ.2499 จอมพล ป.พิบูล สงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติศักดิ์ ได้กล่าวในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปีว่า

"ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า วันครู ควรมีสักวันหนนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อวันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

จากแนวคิดนี้และความคิดเห็นของครูที่เรียกร้องให้มีวันครูเพื่อนรำลึกถึงความสำคัญของแม่พิมพ์ของชาติ จึงมีการเสนอคณะกรรมการอำนวยการ โดนใช้หลักการว่า  จะได้ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

ดังนั้นจึงมีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว

 

 

 

 


โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ขอขอบคุณ : http://education.kapook.com/view106745.html

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 18-06-2019

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ทุกประเภทในราคาย่อมเยาว์ บริการถูกใจและรวดเร็ว สิ่งพิมพ์คุณภาพดี ส่งสินค้าตรงเวลา