Support
Topmulti
02-467-5353,063-373-4722 , 063-373-4723
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วันออมสิน ( 1 เมษายน )

วันที่: 02-06-2015view 1248reply 0

 

ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกๆปี ซึ่งตรงกับวัน April Fools’ Day ของวัฒนธรรมของชาติตะวันตก เป็นหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทยนั่น คือ วันออมสิน

วันออมสิน

ต้นแบบการออมกำเนิดขึ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออม ในปี พ.ศ.2450 ท่านจึงทรงจัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้นโดยทรงพระราชทานนามว่า ลีฟอเทีย เพื่อทรงใช้ศึกษาและสำรวจนิสัยของคนไทยเบื้องต้น


กำเนิดของธนาคารออมสิน สามารถแบ่งเป็น 3 ยุค คือ

  1. กำเนิด พระองค์โปรดเกล้าให้ดำเนินการจัดตั้ง คลังออมสินขึ้นในสังกัด กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ.2458 และประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456
  2. เติบโต  ต่อมาในปี พ.ศ.2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำริให้โอนกิจการคลังออมสินให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมไปรษณีย์โทรเลข ทำให้เป็นที่นิยมและแพร่หลาย จึงเรียกได้ว่าเป็น ยุคแห่งความก้าวหน้าของการคลังออมสินแห่งประเทศไทย
  3. มั่นคง หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์และความสำคัญของคลังออมสิน จึงได้ยกให้คลังออมสินขึ้นเป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2490 คำว่า คลังออมสินก็ได้เปลี่ยนเป็น ธนาคารออมสิน นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

 

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.gsb.or.th/about/

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 18-06-2019

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ทุกประเภทในราคาย่อมเยาว์ บริการถูกใจและรวดเร็ว สิ่งพิมพ์คุณภาพดี ส่งสินค้าตรงเวลา